Naravna privlačnost.

   
 SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE TRGOVINE SPECIA

0. UVOD
1. OPREDELITEV POJMOV
2. POGOJI ZA UPORABO STORITVE
3. POSTOPEK PRIDOBITVE REGISTRACIJE
4. PRAVILA VEDENJA REGISTRIRANIH UPORABNIKOV 
5. PREKINITEV ČLANSTVA
6. PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN
7. VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO REGISTRIRANI UPORABNIKI
8. PIŠKOTKI
9. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV
10. ODGOVORNOST
11. PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA FACEBOOKU
12. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
13. REŠEVANJE SPOROV
14. PRISTOJNOST ZA SPORE
15. VELJAVNOST POGOJEV0. UVOD

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine Specia.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne trgovine Specia.si (v nadaljevanju: Specia oz. spletna trgovina).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur v spletni trgovini Specia.si.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom le-teh ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletne trgovine.

V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji se je vsak registriran uporabnik dolžan trajno izključiti. Registriran uporabnik se lahko izčlani kadarkoli in iz kateregakoli razloga tako, da na elektronski naslov info@specia.si  sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preverjanju nemudoma izključil. Istočasno bodo izbrisani tudi vsi podatki, kar zadeva tega uporabnika. Do izključitve je registriran uporabnik polno odgovoren za svoja dejanja.

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe.


1. OPREDELITEV POJMOV

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletne trgovine Specia predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne trgovine Specia.

SPLETNA TRGOVINA SPECIA (v nadaljevanju: Specia oz. spletna trgovina) je spletna stran, ki v okviru domenskega prostora www.specia.si ponuja uporabnikom določene storitve.

PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik oz. nosilec) spletne trgovine Specia, lastnik vsebin, ter skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti, je podjetje Terra Viridis d.o.o., Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor, razen če ni navedeno drugače.

UPORABNIK storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem ipd.) uporablja storitve spletne trgovine Specia (v nadaljevanju uporabnik).

REGISTRIRAN UPORABNIK (v nadaljevanju: registriran uporabnik oz. član)je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije novega člana ter svojo registracijo potrdi s prijavo v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 
2. POGOJI ZA UPORABO STORITVE

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za registrirane uporabnike in uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Storitve za registrirane uporabnike so namenjene vsem registriranim uporabnikom  spletne trgovine Specia, ki uspešno zaključijo postopek registracije novega člana.

Nekatere storitve Specia so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi ostalim uporabnikom.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev registriranim uporabnikom  oziroma uporabnikom Specia.


3. POSTOPEK PRIDOBITVE REGISTRACIJE

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca v spletni trgovini Specia prične postopek registracije.

S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik je zavezan k spoštovanju splošnih pogojev, ki veljajo za registrirane uporabnike, neposredno s pričetkom postopka registracije - takoj ko potrdi, da je splošne pogoje prebral in se z njimi v celoti strinja.

S potrditvijo strinjanja s splošnimi pogoji lahko uporabnik začne s postopkom registracije.
Uporabnik v postopku registracije izbere uporabniško ime. Ponudnik si pridržuje pravico, da v postopku registracije ali kadarkoli kasneje zavrne dodelitev ali uporabo uporabniškega imena, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji.

V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo novih registriranih uporabnikov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti pridobitve članstva.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Registracija drugih oseb je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Ob registraciji je potrebno navesti naslednje podatke:
  • ime in priimek
  • elektronski naslov
  • geslo

Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik avtomatično vstopi v spletno trgovino in s tem postane registriran uporabnik.


4. PRAVILA VEDENJA REGISTRIRANIH UPORABNIKOV 

Registriran uporabnik vse storitve Specia uporablja na lastno odgovornost.

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik ali registriran uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.

Registriran uporabnik bo v okviru uporabe spletne trgovine Specia in njegovih storitev uporabljal en sam uporabniški račun. V primeru, da registriran uporabnik uporablja različne uporabniške račune, mu lahko ponudnik onemogoči dostop do vseh računov v spletni trgovini Specia.

Registriran uporabnik bo svoj uporabniški račun v spletni trgovini Specia uporabljal za namene nakupa in druge storitve, ki jih Specia omogoča registriranim uporabnikom (ugodnosti pri nakupih, ustvarjanje liste želja ipd.)

Registriran uporabnik je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletne trgovine Specia.

Registriranemu uporabniku  ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega imena.

Registrirani uporabniki so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Registriranim uporabnikom  ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega imena.


5. PREKINITEV ČLANSTVA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se registrirani uporabniki ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.


6. PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene v spletni trgovini Specia, so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Ponudnik je izključni lastnik znamke Specia in iz nje izvedenih imen.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov info@specia.si.


7. VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO REGISTRIRANI UPORABNIKI

Uporabnik ali registriran uporabnik se zavezuje, da ne bo na noben način poskušal priti do katerihkoli podatkov ali drugih gradiv o registriranih uporabnikih v spletni trgovini Specia, do katerih ni upravičen v okviru njemu dostopnih storitev spletne trgovine.

8. PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletni trgovini Specia se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov  prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij v spletni trgovini, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali registriran uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletne trgovine Specia, za katere se zahteva registracija, brez omogočenih piškotov ni mogoča.

Na spletni strani Specia uporabljamo različne piškotke, da bi vam omogočili nemoteno in prijazno nakupovanje v naši spletni trgovini.

Vrste piškotkov:

1. Piškotki, ki so potrebni za nemoteno delovanje spletnega mesta in brez katerih določeni procesi ne bi delovali pravilno (npr. nakupni proces).

2. Piškotki, ki omogočajo boljšo funkcionalnost, boljše delovanje spletnega mesta in boljšo uporabniško izkušnjo. Zapomnijo si določene vaše nastavitve (npr. uporabniško ime, listo želja ipd.).

3. Piškotki za analiziranje prometa (Google Analytics), ki omogočajo analizo spletnega mesta (katere strani strani spletnega mesta so najbolj obiskane, ključne besede, ki vodijo na stran, identifikacija brskalnikov ipd.). Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki bi lahko identificirale uporabnika.

4. Piškotki vezani na vtičnike družabnih omrežij (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest).

5. Piškotki vezani na namen oglaševanja in trženja.

Kako upravljati piškotke?

Vsak uporabnik se lahko odloči ali bo dopustil uporabo piškotkov na posameznem spletnem mestu ali ne. Kar pomeni, da je potrebno tudi na naši spletni strani potrditi, da želite naše piškotke.

Prav tako lahko svoj brskalnik nastavite tako, da piškotke shranjuje ali ne. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika. 

9. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:
  • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
  • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletne trgovine Specia,
  • blokiranje uporabniškega računa,
  • blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti registriran uporabnik kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
  • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
  • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.


Ponudnik bo izključil vse uporabnike ali registrirane uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali v nasprotju s pravnim redom.


10. ODGOVORNOST

Uporabnik in registrirani uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev, ponudnika, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletne trgovine ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom ali registriranim uporabnikom , ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.

Ponudniku, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki ali registrirani uporabniki za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v skladu z določili teh splošnih pogojev po lastni presoji kadarkoli z ali brez obvestila zaradi kakršnihkoli kršitev določb tega sporazuma prekine ali razveže članstvo oziroma registriranemu uporabniku  ali uporabniku omeji dostop do določenih storitev ali storitev okviru spletne trgovine Specia v celoti.

Ponudnik uporabnikom in registriranim uporabnikom  ne jamči, da bo uporaba storitev spletne trgovine Specia popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletne trgovine. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne trgovine Specia, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

11. PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA FACEBOOKU

Vsi sodelujoči v nagradnih igrah na Facebooku (www.facebook.com/specia.si) pristajate na spodaj navedene pogoje in upoštevate navedena pravila za sodelovanje

Nagradna igra

Pogoji in pravila sodelovanja
So objavljena ob vsakokratni objavi nagradne igre. Pomeni, da so sodelujoči vnaprej in jasno obveščeni na kakšen način lahko sodelujejo v nagradni igri.

Čas trajanja nagradne igre
Je objavljen ob vsakokratni najavi nagradne igre na www.facebook.com/specia.si.

Nagradni sklad:
Je definiran ob najavi nagradne igre na www.facebook.com/specia.si.

Podelitev nagrad
Nagradno žrebanje bo izvedeno računalniško. Izžrebanci bodo javno objavljeni na spletni strani Specie, na naslovu http://www.specia.si/novice. Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori oz. vsi sodelujoči, ki ustrezajo pogojem sodelovanja. Datum nagradnega žrebanja je objavljen ob vsakokratni nagradni igri. Žrebanje poteka v prostorih podjetja Terra Viridis d. o. o. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade - zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

Obvestilo in dostava nagrad
Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti. Rok za odziv nagrajenca in prevzem nagrade je 30 dni.
 
Splošni pogoji sodelovanja
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre in z objavo svojega imena na spletni strani www.specia.si in/ali www.lilylolo.si.

Organizator
Organizator nagradnega igre je Specia, zelena urbana etrgovina oz. podjetje Terra Viridis d.o.o., Žolgarjeva ulica 17, SI-2000 Maribor.

12. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Uporabnik ali registriran uporabnik se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletne trgovine Specia, ne glede na to, če se je na spletna trgovina prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ali člana ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave v spletni trgovini. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni v spletni trgovini Specia.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku  dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.


13. REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne trgovine Specia, se najprej obrnite na e-poštni naslov info specia.si ali na poštni naslov podjetja Terra Viridis d.o.o., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

14. PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletne trgovine, teh splošnih pogojev ter v zvezi s podjetjem Terra Viridis d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Mariboru.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Podjetje Terra Viridis d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

15. VELJAVNOST POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.0 in velja od 07.07.2010.


 

 
   
 

_______________

Specia je blagovna znamka podjetja Terra Viridis d.o.o., Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor. info@specia.si,  telefon: 064 154 100, ID za DDV: SI93086407, TRR: SI56 0451 5000 2076 502. Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru: št. reg. vložka 2012/36550.